5 % extra korting met code LASTMIN24 ⛷️
  • Meningen: 95% van de netskiers tevreden
  • -5% extra vanaf 4 packs
  • Gratis en eenvoudig annuleren
  • Stijlvolle uitrusting

Vermeldingen

Het raadplegen van de website veronderstelt de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden. De hierna gebruikte termen "site" of "website" slaan op de website van CLS - SKI COMPANY.

Identificatie: uitgever van de website

Deze website wordt mede uitgegeven door:

CELS, Compagnie Européenne des Loueurs de Skis NV met een kapitaal van 100.000 Euro - Handels- en Vennootschapsregister Nanterre: 877 610 923

Naam van de Publishing Director: Dhr. Phillipe KOIRANSKY, Algemeen Directeur. Hoofdkantoor: 424 Bureaux de la Colline 92213 Saint-Cloud Cedex - Frankrijk Tel.: 00 33 (0)1 55 39 30 00 Fax: 00 33 (0)1 55 39 30 10 E-Mail: netski@netski.com Intracommunautair BTW-nummer: FR 96 877610923

En: CILS, Compagnie Internationale des Loueurs de Skis NV met een kapitaal van 100.000 CHF

Naam van de Publishing Director: Mme Isabelle Bachmann, Voorzitster van de Raad van Bestuur. Hoofdkantoor: Chemin de la Prairie 5 A 1007 LAUSANNE - Zwitserland Tel.: 00 41 21 635 54 43 Fax: 00 41 21 635 54 44 E-Mail: cils@netski.com Nr. Federaal Register: CHE-112.548.825

CLS - SKI COMPANY is een centrale voor de promotie, de ontwikkeling en de exploitatie van winkels voor de verhuur van skimateriaal onder de merknaam NETSKI. De website van CLS - SKI COMPANY werd ontwikkeld en online geplaatst door de vennootschap CLS - SKI COMPANY die hier tevens het technische onderhoud van verzekert.

De hosting wordt verzorgd door de vennootschap Equinix France:

114 Rue Ambroise Croizat, Saint-Denis 93200, Frankrijk Tel.: +33.148.17.65.00

Gebruiksvoorwaarden

Geregistreerde merken

Het merk en het logo Netski die op deze website getoond worden, zijn door CLS - SKI COMPANY geregistreerde merken. De vermelding hiervan verleent in geen geval een licentie of een recht op gebruik op één van deze merken, die niet gebruikt kunnen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het merk, op straffe van namaak. Er wordt slechts recht tot raadpleging verleend, met uitsluiting van alle andere rechten. Meer bepaald houdt het online plaatsen van de huidige website geen enkele gebruikslicentie voor bovengenoemde merken in.

Intellectuele eigendom

De website werd opgezet door de vennootschap CLS - SKI COMPANY:

424 Bureaux de la Colline 92213, St Cloud cedex - Frankrijk Tel.: 00 33 (0)1 55 39 30 00 Fax: 00 33 (0)1 55 39 30 10 E-Mail: netski@netski.com Website: www.netski.com

Volgens toepassing van het (Franse) Wetboek van Intellectuele Eigendom, zijn de algemene structuur en alle elementen van deze website (lay-out, teksten, foto's, illustraties, logo's, pictogrammen, programma's, voor downloaden beschikbare bestanden, video-of geluidsfragmenten enz.) de volledige en gehele eigendom van CLS - SKI COMPANY. Deze elementen worden beschermd door de Franse wetten en internationale teksten met betrekking tot het respect van het auteursrecht en het copyright. De reproductie en/of voorstelling van deze elementen is uitsluitend toegestaan​voor informatieve doeleinden voor een strikt persoonlijk en privégebruik, met uitzondering van elke openbare weergave of verspreiding. Het is met name verboden een pagina van de huidige website in een webpagina weer te geven die niet tot deze laatste behoort (framing genoemd).

Op dezelfde manier is het gebruik, dat erin bestaat een van de elementen van de website op te roepen in een webpagina die niet behoort tot de site, strikt verboden (in line linking genoemd).

Tot slot moet voor het plaatsen van hyperlinks naar andere pagina's dan de startpagina van de site toestemming gegeven worden door CLS - SKI COMPANY. Deze toestemming kan worden verkregen na een verzoek per e-mail aan de webmaster van de website (webmaster@netski.com).

Een gebruik van de content van de site dat in strijd is met de voorwaarden van de huidige licentie kan beschouwd worden als een vervalsing, die krachtens artikel L335-2 en L716-9 van het (Franse) Wetboek van Intellectuele Eigendom bestraft worden met drie jaar gevangenisstraf en een boete van 300.000 Euro.

Technische configuratie

Om de website op optimale wijze te kunnen bekijken, raden wij het gebruik aan van Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla Firefox. Bepaalde contents van deze website kunnen gedownload worden in het formaat Adobe Acrobat (bestandextensie .pdf).

Persoonsgegevens

Deze website moet voldoen aan de bepalingen van de Franse wet “Informatica en Vrijheden” van 6 januari 1978. De vergaarde informatie zijn onderworpen aan een computerverwerking door CLS - SKI COMPANY voor uw identificatie en de voorbereiding van uw bestelling en stellen u in staat de historiek van uw dossier te raadplegen.

Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt door CLS - SKI COMPANY voor commerciële doeleinden, tenzij u dit weigert. Overeenkomstig de Franse Wet “Informatica en Vrijheden” van 6 januari 1978 heeft u recht op inzage en rectificatie van alle u betreffende gegevens.

U kunt zich eveneens, om gegronde redenen, verzetten tegen de verwerking van de u betreffende gegevens. Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u ons een e-mail zenden naar: privacy@netski.com of ons een brief schrijven naar het volgende postadres:

CLS - SKI COMPANY Netski DPO 424 Bureaux de la Colline 92113 Saint-Cloud Cedex - Frankrijk

De u betreffende gegevens zijn uitsluitend bestemd voor CLS - SKI COMPANY. Uw bankgegevens worden niet bewaard, noch door CELS noch door CILS. Indien wij beslissen de modaliteiten van onze verbintenis te wijzigen, zullen wij deze wijzigingen aangeven op deze pagina met het doel u steeds in te lichten over de gegevens die wij vergaren, het gebruik ervan en de voorwaarden van de overdracht hiervan.

Cookies

NETSKI gebruikt geen eigen cookies: browsen, transactie, sessie, opslag in het geheugen van gegevens van een formulier (login, adres), weergavevoorkeuren van uw terminal (taal, resolutie), veiligheidsmaatregelen zoals de time-out van uw sessie, enz. Wij maken gebruik van de Web Storage technologie.

Aansprakelijkheid

De uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de tijd die nodig is om toegang te krijgen tot zijn website als gevolg van gebreken of storingen van het internet.

De uitgever kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor de onderbreking van zijn diensten, wanneer hij tijdelijk de toegang tot het geheel of een deel van zijn website moet afsluiten om deze verder te ontwikkelen of om een technisch probleem op te lossen. Alle via deze site toegankelijke informatie wordt in de oorspronkelijke staat verstrekt.

De uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden, fouten of onvolledigheden op deze website.

De uitgever geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie en kan geen aansprakelijkheid erkennen inzake het gebruik van deze informatie. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het gebruik van dergelijke informatie.

De uitgever behoudt zich het recht voor op ieder moment deze gegevens te wijzigen tijdens het bijwerken van deze site.

De uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke directe of indirecte schade ook, die voortvloeit uit informatie op deze website. De gebruiker verbindt zich op deze site geen informatie door te geven die op deze grond tot een civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid zou kunnen leiden en verbindt zich op deze grond om via deze site geen onrechtmatige, met de openbare orde strijdige of lasterlijke informatie te verspreiden.

Fotoverantwoording

: Beeldbank – Getty Images, Shutterstock.